Newsletter

Biznes i finanse

IMPERA CAPITAL SA (16/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.

07.04.2021, 20:20aktualizacja: 07.04.2021, 20:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 16/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka pod firmą Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym tj. 7 kwietnia 2021 r. uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej wszystkich jej Członków tj:

1. Pana Mirosława Kryczki - Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2. Pana Pawła Buchli - Członka Rady Nadzorczej

3. Pana Cezarego Górki - Sekretarza Rady Nadzorczej

4. Pani Kornelii Łuczejko- Członka Rady Nadzorczej

5. Pana Krzysztofa Witoń - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

a następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki powołało w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej obecnie trwającej wspólnej, trzyletniej kadencji następujące osoby:

1. Pana Sławomira Jarosz

2. Panią Anetę Makowiec

3. Pana Piotra Piaszczyk

4. Pana Marcina Jaszczuk

5. Pana Tomasza Wykurz

W załączeniu przedstawiamy życiorysy powołanych w dniu dzisiejszym członków Rady Nadzorczej obejmujące wykształcenie, kwalifikacje wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Ponadto zgodnie z oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 oraz 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.04.2021, 20:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ