Newsletter

ING BANK ŚLĄSKI SA (3/2023) Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku.

02.02.2023, 07:03aktualizacja: 02.02.2023, 07:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 3/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2022 roku, które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że załączone wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku mają charakter wstępny i szacunkowy. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz raporcie rocznym Banku za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku, które zostaną opublikowane 10 marca 2023 roku, jak podano w raporcie bieżącym nr 24/2022 z 23 listopada 2022 roku.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.ing.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.02.2023, 07:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.