Newsletter

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2024) Zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej.

25.01.2024, 21:16aktualizacja: 25.01.2024, 21:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 1/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2024 r. zawiadomienia Znaczne pakiety - stan posiadania akcji przez porozumienie akcjonariuszy KE "efekt" S.A. z dnia 16 stycznia 2024 roku, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie.

Treść przedmiotowego zawiadomienia, które nie podlega weryfikacji, przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2024, 21:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ