Newsletter

Kredyt Inkaso wyemituje serię obligacji o wartości 20 mln zł

30.09.2021, 14:58aktualizacja: 30.09.2021, 15:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

4 października ruszają zapisy na nową serię 4-letnich obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso. Łączna wartość emisji to 20 mln zł.

Zapisy na serię H1 obligacji Kredyt Inkaso potrwają od 4 października do 15 października 2021 r. Seria kierowana jest do klientów indywidualnych w trybie oferty publicznej i obejmuje 200000 obligacji z czteroletnim terminem wykupu o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupującym oferowane jest stałe oprocentowanie wynoszące 6 proc. w skali roku oraz cokwartalna wypłata odsetek.

Emisja zostanie przeprowadzona w ramach prospektu programu emisji publicznych obligacji zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. Na jego podstawie Kredyt Inkaso ma prawo do emisji obligacji o łącznej wartości 150 mln zł przez rok od zatwierdzenia. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju spółki.

„Oferta Kredyt Inkaso opiera się na stałym, pewnym oprocentowaniu bez ryzyka jego zmiany. Z kolei odsetki płacone są co 3 miesiące, co pozwala na pokrywanie bieżących wydatków inwestorów. W związku z tym jest to atrakcyjne rozwiązanie w obecnym otoczeniu rynkowym. Mamy tu do czynienia z jednej strony z niskim poziomem stóp procentowych, a z drugiej z wciąż wysokim poziomem inflacji” - powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso może się pochwalić bardzo dobrymi wynikach osiągniętymi w roku obrotowym 2020/2021 z przychodami netto na poziomie 200,3 mln zł (o 55 proc. wyższymi niż w roku poprzedzającym) i zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 45,5 mln zł. Z kolei w pierwszy kwartale roku obrotowego 2021/2022 grupa Kredyt Inkaso osiągnęła rekordowy w swojej 20-letniej historii poziom spłat wynoszący 70,8 mln zł (wobec 53,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku). Firma odnotowała także dziesiąty z rzędu kwartał ze spadkiem zadłużenia. W opisywanym okresie dług netto spadł o 191 mln zł i został zredukowany do 350 mln zł. Na koniec czerwca 2021 r. wskaźnik długu netto do kapitałów własnych znajdował się na poziomie 1,29, a długu netto do gotówkowej EBITDA na 2,68.

„Kredyt Inkaso osiąga coraz lepsze wyniki i to mimo braku większych inwestycji w nowe portfele w ostatnim czasie. Nasze plany przewidują nowe zakupy, które pomogą w dalszym rozwoju firmy. Chcemy wykorzystać potencjał stojący przed branżą zarządzania wierzytelnościami w Polsce w kolejnych kwartałach i latach. Realizacja tego celu odbywać się będzie jednak bez znacznego wzrostu zadłużenia, który wciąż pozostanie na obecnych umiarkowanych poziomach” - dodaje Maciej Szymański.

Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: DM NWAI S.A., DM Ipopema S.A., DM Prosper SA, DM NDM SA., Q Securities SA. Szczegółowe warunki emisji będą dostępne na stronie obligacje.kredytinkaso.pl.

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii H1 obligacji. Przed złożeniem zapisu na serię H1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, która została opublikowana na stronach internetowych emitenta - http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ oraz firmy inwestycyjnej - www.enwai.pl.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny - co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

KONTAKT:

e-mail: press@kredytinkaso.pl

tel. +48 602 500 894

Źródło informacji: Kredyt Inkaso

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2021, 14:58
Źródło informacji Kredyt Inkaso
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.