Newsletter

LENA LIGHTING SA (12/2024) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

19.06.2024, 11:59aktualizacja: 19.06.2024, 12:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2024

Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2024 roku Spółka zawarła z Santander Bank Polska aneks nr 10 na kontynuację finansowania działalności bieżącej Spółki w wysokości 10 000 tys. złotych. Aneks został zawarty do umowy z dnia 24.05.2016 r. (wraz z późniejszymi zmianami) na kredyt w rachunku bieżącym. W wyniku zawarcie niniejszego aneksu umowa kredytowa Spółki na finansowanie bieżącej działalności wynosi 10 000 tys. złotych na okres do 30.06.2025 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwot wyżej określonych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku pozostaje bez zmian (weksel in blanco). Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Z uwagi na wartość całej umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zarząd Spółki uznał tą informację za istotną.

Zgodnie z przyjętymi w Spółce Indywidualnymi Standardami Raportowania w przypadku, gdy wybrane dane finansowe, które zwyczajowo są elementem raportu okresowego, odbiegają od powszechnego szacowania rynku - powinny zostać niezwłocznie przekazane przez spółkę w trybie raportu bieżącego. Odniesienie się do "powszechnego szacowania rynku" dotyczyć może prezentowanych prognoz przez analityków, historii osiągnieć Spółki na podstawie, której inwestor podejmuje decyzje zakładając kontynuacje tendencji. Ze względu na różnorodność zdarzeń, które mogą mieć miejsce i trudność z ich jednolitą kwantyfikacją, Zarząd spółki analizuje każdorazowo zaistniała sytuacje pod kątem oceny - czy jest ona cenotwórcza i czy wymaga opublikowania w formie komunikatu bieżącego.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.06.2024, 11:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ