Newsletter

MDI ENERGIA SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

01.02.2023, 13:03aktualizacja: 01.02.2023, 14:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2023

Zarząd MDI Energia Spółka Akcyjna ("Emitent") niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

- jednostkowy raport roczny za 2022 rok - 3 kwietnia 2023 roku,

- raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 29 maja 2023 roku,

- raport półroczny za I półrocze 2023 r. -18 września 2023 roku,

- raport kwartalny za I-III kwartał 2023 r. - 20 listopada 2023 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Emitent nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2023, 13:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ