Newsletter

MDI ENERGIA SA (17/2022) Zawarcie aneksów do umów kredytu.

24.11.2022, 14:46aktualizacja: 24.11.2022, 14:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 17/2022

Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 24 listopada 2022 roku Emitent zawarł z bankiem mBank Spółka Akcyjna Aneks do Umowy o Kredyt w Rachunku bieżącym nr 38/088/12/Z/VV z dnia 3 sierpnia 2012 roku, Aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny nr 38/089/12/Z/LI z dnia 3 sierpnia 2012 roku oraz Aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny nr 38/071/19/Z/LI z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Aneks do Umowy o Kredyt w Rachunku bieżącym nr 38/088/12/Z/VV utrzymuje wysokość limitu kredytowego w kwocie 4.000.000,00 PLN oraz przedłuża jego dostępność do dnia 24 listopada 2023 roku.

Aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny nr 38/089/12/Z/LI ustala wysokość limitu kredytowego do poziomu 12.000.000,00 PLN oraz przedłuża jego dostępność do dnia 23 listopada 2023 roku.

Aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny nr 38/071/19/Z/LI ustala wysokość limitu kredytowego do 10.000.000,00 PLN oraz przedłuża jego dostępność do dnia 24 listopada 2023 roku.

Aneksy zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Warunki Umów i Aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Informację o zawarciu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość aneksowanych umów oraz ich znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2022, 14:46
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.