Newsletter

MDI ENERGIA SA (7/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

29.06.2023, 11:44aktualizacja: 29.06.2023, 11:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2023

Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- IPOPEMA 12 FIZAN zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. wykonywał prawo głosu z 30 181 613 akcji stanowiących 99,99 % liczby głosów na ZWZ oraz 65,46 % ogólnej liczby głosów.

Na jedną akcję przypadał jeden głos. Liczba akcji i głosów w Spółce w dniu zwołania ZWZ wynosiła 46.108.506. Kapitał zakładowy reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 105.635.820,50 PLN (30.181.663 akcji i tyle samo głosów) co stanowiło 65,46% kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.06.2023, 11:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ