Newsletter

MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2023 Q

29.05.2023, 17:27aktualizacja: 29.05.2023, 17:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2023 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 29 486 45 874 6 273 9 871
Koszt własny sprzedaży 28 903 43 745 6 149 9 413
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 470 -387 -313 -83
Zysk (strata) brutto -2 078 -347 -442 -75
Zysk (strata) netto -1 698 -456 -361 -98
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,04 -0,01 -0,01 -0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 088 -2 555 -444 -550
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 325 - 69 -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 203 -8 854 -894 -1 905
31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa trwałe 10 314 10 460 2 206 2 230
Aktywa obrotowe 73 867 80 142 15 799 17 088
Kapitał własny 18 275 19 973 3 909 4 259
Zobowiązania długoterminowe 5 896 6 133 1 261 1 308
Zobowiązania krótkoterminowe 60 010 64 496 12 835 13 752
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,40 0,43 0,08 0,09

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.05.2023, 17:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.