Newsletter

MDI ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2023 P

18.09.2023, 17:03aktualizacja: 18.09.2023, 17:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 73 518 98 906 15 937 21 304
Koszt własny sprzedaży 71 030 94 910 15 398 20 443
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -588 305 -127 66
Zysk (strata) brutto -1 509 -250 -327 -54
Zysk (strata) netto -1 147 -1 602 -249 -345
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,02 -0,03 -0,01 -0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 126 10 493 3 279 2 260
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 325 -27 70 -6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 126 -19 414 -4 363 -4 182
30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa trwałe 8 397 10 460 1 887 2 230
Aktywa obrotowe 72 441 80 142 16 278 17 088
Kapitał własny 18 826 19 973 4 230 4 259
Zobowiązania długoterminowe 5 956 6 133 1 338 1 308
Zobowiązania krótkoterminowe 56 056 64 496 12 596 13 752
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,41 0,43 0,09 0,09

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 18.09.2023, 17:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.