Newsletter

MI: Trasa z Wrocławia do Lubina zostanie zmodernizowana (komunikat)

31.03.2023, 15:22aktualizacja: 31.03.2023, 15:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Rozpoczynają się prace przygotowawcze do przebudowy ok. 60 km dróg krajowych nr 94 i 36 pomiędzy Wrocławiem i Lubinem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 31 marca 2023 r. umowę z firmą Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy, która opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z Koncepcją programową (STEŚ-R), a także przygotuje materiały do uzyskania decyzji środowiskowej. Wartość umowy na pace przygotowawcze to ok. 21,5 mln zł, a na ich wykonanie przewidziano 60 miesięcy.

– Trasa łącząca Wrocław i Lubin zostanie zmodernizowana, tak aby spełniała warunki bezpiecznego i komfortowego podróżowania. Dziś kierowcy jadący między tymi miastami tracą czas w korkach, a mieszkańcy miejscowości, przez które droga przebiega, są narażeni na uciążliwości związane z dużym ruchem samochodowym, ze znaczącym udziałem pojazdów ciężkich – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonane zostaną badania terenowe w celu opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Sporządzone zostaną ponadto elementy Koncepcji programowej w podziale na odcinki realizacyjne.

Prace projektowe obejmą opracowanie wariantów przebiegu trasy. Zakładać one będą rozbudowę ok. 60 km drogi po istniejącym śladzie lub częściowo w nowym przebiegu na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi.  Przekrój dróg zostanie ustalony na podstawie analiz i prognoz ruchu, w zależności od wybranego wariantu pod uwagę brana jest rozbudowa drogi do przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) w parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Poprawa bezpieczeństwa na DK36 i DK94

W ramach inwestycji planowana jest budowa obwodnic miejscowości, przebudowa istniejących skrzyżowań i budowa nowych. Powstaną chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Wykonane zostaną elementy ochrony środowiska, oświetlenie drogowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parametry drogi zostaną dostosowane do prognozowanych natężeń ruchu, a jej konstrukcja do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie przepustowości drogi łączącej ośrodki o dużym znaczeniu gospodarczym i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja trasy spowoduje odciążenie istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast i miejscowości. Spowoduje podniesienie standardów środowiskowych, obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń w obszarach zabudowanych. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana jest w latach 2028-2032.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ wkr/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.03.2023, 15:22
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ