Newsletter

Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (7/2021) Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za IV kwartał 2020 i rok 2020

23.02.2021, 18:45aktualizacja: 23.02.2021, 18:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2021

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku oraz za 2020 rok.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2020 roku:

- przychody ze sprzedaży 187,7 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej 8,2 mln zł,

- wynik brutto 5,7 mln zł,

- wynik netto 3,3 mln zł.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2020:

- przychody ze sprzedaży 616,9 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej 26,4 mln zł,

- wynik brutto 16,8 mln zł,

- wynik netto 10,6 mln zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 571 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 592 mln zł, co łącznie stanowi 1,2 mld zł. Wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty zawiera również, przeliczonym odpowiednim wskaźnikiem prawdopodobieństwa pozyskania, wartość prac objętych listem intencyjnym podpisanym z POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. (POSCO), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku. Podpisanie ostatecznej umowy z POSCO wpłynie na zwiększenie backlogu w związku z uwzględnieniem pełnej wartości tego kontraktu.

Spółka zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione wartości mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2020 rok. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 26 lutego 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2021, 18:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ