Newsletter

Największy gracz na rynku nieruchomości zmienia nazwę

27.04.2018, 12:14aktualizacja: 27.04.2018, 12:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Laureaci Orła Brokera WGN 2017
Laureaci Orła Brokera WGN 2017
Po 27 latach działalności Koncernu WGN Nieruchomości, zarząd spółki postanowił zmienić jej nazwę z rozwinięcia skrótu WGN - Wrocławska Giełda Nieruchomości na WGN- Wielka Giełda Nieruchomości. Skrót nazwy jednak zostaje ten sam: WGN.

Podjęte zostały już wszystkie konieczne formalności, w tym dokonano zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, w celu rejestracji nazwy i zastrzeżenia możliwości jej używania wyłącznie przez Grupę WGN.

Decyzja zarządu Grupy o renamingu była poprzedzona dokładną analizą rynku, w tym zwłaszcza rynku nieruchomości oraz rynku franczyzowego, w kraju oraz za granicą. Analizie poddane zostały również wypowiedzi dyrektorów konwentu Grupy WGN - franchisebiorców, korzystających dotychczas z nazwy Wrocławska Giełda Nieruchomości.

Analiza wskazuje, że renaming będzie sprzyjał osiągnięciu sukcesu Grupy WGN zwłaszcza w następujących polach:

  • Nowa nazwa Wielka Giełda Nieruchomości ma pozytywne skojarzenia - połączenie jej słów jednoznacznie sugeruje na firmę z dużym potencjałem, ze znaczącą (wielką) ilością ofert, a tym samym transakcji, oddziałów WGN i współpracujących agentów. Bardziej zachęcać to będzie inwestorów, deweloperów oraz podmioty prywatne do skorzystania z usług Koncernu WGN, zwłaszcza z rynku międzynarodowego;
  • Zachowany będzie skrót nazwy WGN, który jest bardzo utrwalony na rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Przypomnieć należy, że w 2017 WGN przeprowadził ponad 7200 transakcji na 1,8 mld złotych wartości sprzedanych nieruchomości. Klienci nie będą mieli więc żadnych problemów z identyfikacją marki. Koncern, bez konieczności składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, będzie korzystać ze swojej renomy, ugruntowanej pozycji, możliwości powoływania się na swoją ćwierćwiekową historię;
  • Zmiana ta to sygnał dla wszystkich klientów, że WGN zmienia się na lepsze - poprzez słowa użyte w nowej nazwie chcemy podkreślić dominującą rolę Grupy na rynku nieruchomości, jedną z największych baz ofert, dążenie do systematycznego rozwoju i zwiększania zasięgu działalności, zarówno w wymiarze terytorialnym jak i ilościowym;
  • Dotychczasowa marka Wrocławska Giełda Nieruchomości nie do końca odpowiadała założeniom firmy oraz nowym strategiom jej rozwoju - sugerowała bowiem lokalny, ograniczony charakter działalności. Należy podkreślić, że celem i strategią Koncernu jest nieustanny rozwój, rozmach, dominacja na rynku i objęcie swoim zasięgiem nie tylko całej Polski, ale również innych krajów.

Zarząd spółki WGN zakłada, że zmiana nazwy przyniesie wszystkim odczuwalne korzyści.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.04.2018, 12:14
Źródło informacji WGN Nieruchomości
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ