Newsletter

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pokazało ekologiczny budynek w Mysłowicach

01.08.2023, 17:12aktualizacja: 02.08.2023, 08:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/ S. Leszczyński
PAP/ S. Leszczyński
W Mysłowicach powstaje najnowocześniejszy w Polsce społeczny budynek wielorodzinny. Dzięki nowatorskiej technologii opracowanej przez firmę DMDmodular p.s.a. oraz zaangażowaniu miasta Mysłowice, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej powiększy swoje zasoby o 29 nowoczesnych, w pełni wykończonych mieszkań.

Przy ulicy Karola Miarki w Mysłowicach powstaje obiekt w technologii modułowej 3D. Każdy z 56 modułów, które składają się na kubaturę budynku, został wykonany w fabryce. W pełni wykończone - począwszy od instalacji i stolarki po meble kuchenne i wyposażenie łazienek - elementy struktury budynku zostały przetransportowane na plac budowy, a następnie złożone. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie skrócił się czas budowy, zmniejszyły się także ryzyka związane z przestojami w pracach budowlanych. W budynku znajduje się 29 mieszkań o powierzchni od 45 do 68 m.kw.

„Nowoczesny budynek w formie modułowej jest dla nas technologicznym skokiem w przyszłość. Pozwoli on nam przeprowadzić rewitalizację społeczną w dzielnicy. Chcemy, żeby  stał się też impulsem do rozwoju nowoczesnych technologii w budownictwie komunalnym” - powiedział Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Budynek w Mysłowicach jest efektem realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Prace nad pionierskim projektem rozpoczęły się w 2020 roku. Celem ogłoszonego przez NCBR postępowania było opracowanie ekologicznych technologii budowy szybkich w realizacji i tanich w utrzymaniu obiektów mieszkalnych. NCBR chciało w ten sposób pozyskać modelowe rozwiązania, które pomogą rozwiązać problemy mieszkaniowe, a także sprostają wymaganiom ochrony środowiska - wspierając w ten sposób realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

„Opracowany w innowacyjnej technologii modułów 3D budynek będzie produkował z odnawialnych źródeł więcej energii niż zużywa na wszystkie potrzeby mieszkańców” - tłumaczył Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

Dyrektor podkreślał, że budynek jest wykonany w dużym stopniu z surowców wtórnych. 

„Jest to jedno z dwunastu realizowanych przez nas w tej chwili innowacyjnych przedsięwzięć w nowatorskiej formule zamówień przedkomercyjnych. W nowej perspektywie finansowej przygotowujemy realizację kolejnych kilkudziesięciu innowacyjnych projektów” - przekonywał Wojciech Racięcki.

Wykorzystane w obiekcie rozwiązania zostały opracowane i wdrożone przez zespół specjalistów i naukowców, powołany przez firmę DMDmodular p.s.a. (lidera konsorcjum) we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. 

„W ramach przedsięwzięcia, organizowanego przez NCBR, opracowaliśmy demonstrator wielorodzinnego budynku, który może być modelowym rozwiązaniem dla każdej jednostki samorządu w Polsce. Nowatorski charakter budynku wyraża się w synergii walorów technologicznych, użytkowo-społecznych, ekologicznych i ekonomicznych” - tłumaczyła Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu spółki DMDmodular p.s.a., lidera konsorcjum DMD-M (Dostępny Moduł Mieszkalny), które opracowało budynek.

Prezes DMDmodular podkreśla, że wyprodukowane w fabryce moduły pozwalają na dostarczanie gotowych budynków, bez potrzeby stosowania uciążliwych dla środowiska i otoczenia prac budowlanych, charakterystycznych dla tradycyjnych metod wznoszenia obiektów. Gotowe moduły dostarczane są na miejsce transportem drogowym, a następnie konfigurowane w ostateczną formę budynku. Mieszkańcy otrzymują w pełni wykończone i wyposażone mieszkania.

„Stworzyliśmy obiekt, w którym zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu budynek pozwala na oszczędną budowę i charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, wysokim komfortem użytkowania, a zastosowana technologia modułowa 3D pozwala na realizację w pełni wykończonego i wyposażonego obiektu w zaledwie cztery miesiące” - powiedziała Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. 

Budynek będzie wyposażony w rozwiązania mające na celu racjonalne gospodarowanie energią i wodą. Miasto zyska obiekt, w którym znajdują się m.in.: innowacyjne centrale wentylacyjne z odzyskiem wilgoci oraz ze sprawnością odzysku powietrza na poziomie 95 proc., system ogrzewania i chłodzenia sufitowego, magazyn energii cieplnej, odzysk energii cieplnej ze zbiornika ścieków szarych, panele fotowoltaiczne i kolektory solarne, które pokryją większość dachu i południowej elewacji budynku czy też system odzysku wody opadowej z dachu, która zostanie wykorzystana do nawadniania zielonego otoczenia inwestycji. Wszystkie te elementy zostaną powiązane z autorskim systemem BMS, służącym do zarządzania budynkiem.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które zakłada prace badawczo-rozwojowe, gotowy budynek będzie poddawany testom i badaniom mającym na celu weryfikację systemów zarządzania energią oraz zużycia wody.

Konstruktorzy budynku nie mają wątpliwości, że to rozwiązanie jest gotowym modelem do wykorzystania w różnych lokalizacjach w Polsce i pozwala na podniesienie standardu dotychczas funkcjonującego w zasobie budynków socjalnych.  

Oszczędnie, ekologiczne budynki powstają w trzech strumieniach: społecznym, senioralnym i jednorodzinnym. Dla każdego z nich zespoły naukowców, inżynierów i architektów opracowały autorskie technologie projektowe i wykonawcze. Budynek senioralny został zlokalizowany w Rumi, budynek jednorodzinny we Włocławku, natomiast budynek w Mysłowicach jest obiektem funkcji społecznej. Każde z tych trzech miast stało się partnerem strategicznym przedsięwzięcia, który udostępnił nieruchomość pod budowę w pełni funkcjonalnego demonstratora technologii. Po zakończeniu prac miasto stanie się właścicielem budynku, który służył będzie mieszkańcom.

Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Inteligentny Rozwój. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sponsorzy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 01.08.2023, 17:12
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii