Newsletter

Pątnów: Odnawialne źródła energii w gminie

27.03.2024, 11:27aktualizacja: 27.03.2024, 11:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UG Pątnów
Fot. UG Pątnów
Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa XIII REACT – EU, działanie XIII.2 REACT – EU dla OZE. W dniu 5 września została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10.0040/21-00 oraz kolejno aneksy tj.: Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-01 z dnia 04.10.2022 r.; Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-02 z dnia 13.12.2022 r.; Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-03 z dnia 27.12.2023r.;

Cel projektu: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych oraz budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Pątnów.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 124 758,50 zł.

Wartość całkowita projektu wg. umowy o dofinansowanie i aneksów: 2 771 412,58 zł.

Informujemy mieszkańców, że Instytucja Zarządzająca tj. Urząd Marszałkowski w Łodzi zakończył weryfikację wniosku o płatność ww. projektu. Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie obejmującym 3 części dotyczące: instalacji paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz kotłów na pellet.

W ramach zadania na terenie gminy Pątnów powstało 97 instalacji fotowoltaicznych tj. 93 instalacje u osób prywatnych oraz 4 instalacje na obiektach publicznych. Ponadto powstało 16 instalacji kolektorów słonecznych oraz zamontowano 13 kotłów na pellet, w tym jeden obiekcie użyteczności publicznej.

Termin realizacji zadania został dotrzymany tj. 31.12.2023 r.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.03.2024, 11:27
Źródło informacji Pątnów
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ