Newsletter

PBS FINANSE SA (1/2023) Daty publikacji raportów okresowych w 2023 r.

02.02.2023, 22:34aktualizacja: 02.02.2023, 22:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2023

PBS Finanse S.A. [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

- raport roczny za 2022 r. - 28 kwietnia 2023 r.

- raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 30 maja 2023 r.

- raport półroczny za I półrocze 2023 r. - 29 września 2023 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2023 r. - 29 listopada 2023 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.

Niniejszy raport jest korektą raportu nr 1/2023 z 30 stycznia 2023 r., w którym wskutek omyłki pisarskiej jako datę przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. wskazano 30 listopada 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.02.2023, 22:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ