Newsletter

PEPEES SA (3/2023) Nabycie akcji własnych

01.02.2023, 15:18aktualizacja: 01.02.2023, 15:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 3/2023

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1 / 2023 z dnia 17 stycznia 2023 r., informuje, że otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który pośredniczył w przyjmowaniu ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki z dnia 17 stycznia 2023 r. ("Zaproszenie"), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na Zaproszenie i po dokonaniu redukcji, Spółka nabyła ogółem 1.000.000 akcji własnych ("Akcje"). Nabycie Akcji nastąpiło po cenie 1,65 zł za jedną Akcję.

Nabyte Akcje stanowią 1,05% w kapitale zakładowym Spółki i zapewniają 1,05% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki.

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę wynosi 1.186.487 akcje, co stanowi 1,25% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zapewniają ogółem 1,25% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki.

Zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2023, 15:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.