Newsletter

PJP MAKRUM SA (13/2023) Informacja o dywidendzie ze spółki zależnej Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.

05.07.2023, 15:15aktualizacja: 05.07.2023, 15:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2023

Zarząd spółki PJP Makrum S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 lipca 2023 r., Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. (dalej zwana spółka zależną), w której Emitent jest jedynym udziałowcem, podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku spółki zależnej za 2022 r. w wysokości netto 21.854.801,33 zł, w części, tj. w kwocie 17.500.000,00 zł, na wypłatę dywidendy do dnia 31.12.2023 r. ( z uwzględnieniem zaliczki na poczet dywidendy uchwalonej w roku 2022 w wysokości 2.500.000,00 zł.), zaś zysk netto w pozostałej części przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki zależnej.

Powyższa uchwała wpłynie na wynik prezentowany w jednostkowy sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2023, nie będzie miała jednak żadnego wpływu na rachunek zysków i strat w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.07.2023, 15:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii