Newsletter

PJP MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2023 Q

20.11.2023, 17:06aktualizacja: 20.11.2023, 17:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2023 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży 114 092 132 984 24 864 28 420
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 606 7 436 1 004 1 589
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 993 5 989 3 703 1 280
Zysk (strata) netto 17 092 5 884 3 725 1 257
Zysk na akcję (PLN) 2,86 0,98 0,62 0,21
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 530 (6 350) 3 167 (1 357)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 636) 6 055 (7 548) 1 294
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 19 171 (2 471) 4 178 (528)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (935) (2 766) (204) (591)
Aktywa 259 887 218 131 56 063 44 793
Zobowiązania długoterminowe 20 942 26 031 4 518 5 345
Zobowiązania krótkoterminowe 117 793 89 496 25 411 18 378
Kapitał własny 121 152 102 604 26 135 21 069

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2023, 17:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.