Newsletter

PJP MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

20.11.2023, 17:06aktualizacja: 20.11.2023, 17:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży 312 010 412 725 67 997 88 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 948 18 701 3 040 3 997
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 061 18 034 3 282 3 854
Zysk (strata) netto 11 566 14 824 2 521 3 168
Zysk na akcję (PLN) 1,93 2,48 0,42 0,53
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 1,93 2,48 0,42 0,53
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 542 11 481 1 208 2 454
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43 743) 1 489 (9 533) 318
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 24 280 (5 686) 5 291 (1 215)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (13 921) 7 285 (3 034) 1 557
Aktywa 405 313 376 739 87 435 77 362
Zobowiązania długoterminowe 49 177 24 881 10 609 5 109
Zobowiązania krótkoterminowe 199 364 216 485 43 007 44 455
Kapitał własny 156 772 135 373 33 819 27 798

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2023, 17:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.