Newsletter

PJP MAKRUM SA Raport okresowy półroczny za 2023 P

08.09.2023, 17:01aktualizacja: 08.09.2023, 17:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Przychody za sprzedaży 75 679 83 070 16 367 17 917
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 992 1 343 863 290
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 254 1 790 704 386
Zysk (strata) netto 3 151 2 491 681 537
Zysk na akcję (PLN) 0,53 0,42 0,11 0,09
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 694 (3 816) 3 610 (823)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 938) 1 269 (4 096) 274
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 037 468 224 101
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 207) (2 079) (261) (448)
Aktywa 229 818 218 868 51 641 46 761
Zobowiązania długoterminowe 22 230 26 126 4 995 5 582
Zobowiązania krótkoterminowe 100 377 93 531 22 555 19 983
Kapitał własny 107 211 99 211 24 091 21 196

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 08.09.2023, 17:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ