Newsletter

„Polska/Świat - startujemy!” - to hasło 5. edycji Kongresu 590, która skupi się na pięciu kluczowych obszarach

19.04.2021, 12:37aktualizacja: 19.04.2021, 12:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Kongres 590
Kongres 590
Bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura są pięcioma głównymi obszarami omawianymi w ramach 5. edycji Kongresu 590, który będzie transmitowany na żywo w dniach 5-6 maja br.

Doświadczenie ubiegłego roku związane z ogólnoświatową pandemią, m.in. zatrzymaniem gospodarki, pracą zdalną, zmianą stylu życia i edukacji staną się punktem wyjścia do rozmowy o przyszłości Polski i świata.

„Kongres 590 stawia sobie za cel wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia i pokazać, jak Polska i świat mogą dalej rozwijać się w kluczowych obszarach, aby niwelować efekty pandemii” - mówi Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590. „Kryzys wywołany przez Covid-19 powinien dać impuls do nowego startu, a Kongres 590 jest idealnym miejscem do rozmowy o nim. W naszej przestrzeni spotkają się wybitni eksperci, kluczowi liderzy ze wszystkich obszarów, aby zmierzyć się z wyzwaniami w najważniejszych obszarach współczesności, wytyczyć szlak wspólnych działań i określić przyszłość Polski na najbliższą dekadę” - dodaje prezes.

W ciągu dwóch dni Kongresu 590 - 5 i 6 maja 2021 r. - jednocześnie w trzech studiach zostanie przeprowadzonych ponad 50 paneli dyskusyjnych. Wezmą w nich udział przedstawiciele administracji publicznej, spółek skarbu państwa, agencji rządowych, prywatnych przedsiębiorców i międzynarodowego biznesu, eksperci branżowi oraz naukowcy.

Zajmą się pięcioma newralgicznymi obszarami, w których rozegra się przyszłość naszego kraju.

Pięć kluczowych obszarów

Dwa pierwsze obszary, którym będą podporządkowane tematy i debaty na Kongresie 590 to bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia oraz gospodarka. Trzeci obszar dotyczy kwestii związanych ze społeczeństwem. System zdrowotny i gospodarka są warunkami koniecznymi dla rozwoju społecznego, który nie ogranicza się tylko do zwiększenia dobrobytu materialnego, ale obejmuje również dobrostan psychiczny społeczeństwa. Zdrowe środowisko naturalne i więzy zaufania są niezbędne, aby wyjść z pandemii i rozwiązać czekające nas kolejne wyzwania: rewolucję cyfrową, imigrację i starzenie się społeczeństw. Tylko solidarne, znajdujące się w dobrej kondycji społeczeństwo może podejmować wyzwania w zakresie dwóch ostatnich obecnych na Kongresie tematów, czyli infrastruktury i ekspansji polskiej gospodarki.

Bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia

Czas pandemii w znacznym stopniu wstrzymał i ograniczył działania części sektorów, jednak w obliczu postpandemicznych zmian polska gospodarka, jako całość, wykazuje dużą zdolność do adaptacji i dalszego rozwoju. „Tematy związane z odbudową klasy średniej, polskich małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacniania roli i znaczenia B+R, a także stałego podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw będą w tym obszarze istotnymi elementami debat poruszanych podczas Kongresu 590” - mówi Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590.

Społeczeństwo

Najbliższe lata będą dla Polski dużym wyzwaniem związanym ze zmianami społecznymi. Procesy demograficzne, zmieniający się rynek pracy, a także emigracja do Polski w znaczący sposób wpłyną na sposób funkcjonowania Polaków. Budowanie tożsamości, integracja, wspieranie inicjatyw lokalnych wymagać będzie działań zarówno w obszarze edukacji, jak również w szeroko rozumianej kulturze. „Polska i cały świat mierzy się naraz z kryzysem gospodarczym, klimatycznym i społecznym. Odpowiedzią Kongresu 590 jest powrót do solidarności i odpowiedzialności, odkrywanie wagi rodziny i kultury, ale również wartość przestrzeni wirtualnej” - wyjaśnia prezes Remigiusz Kopoczek.

Eksport i ekspansja gospodarcza

Polscy przedsiębiorcy wykazują dużą zdolność do funkcjonowania na rynkach UE. Doświadczenia związane z przestawieniem gospodarki na współpracę europejską są dobrym przykładem mogącym rozwijać eksport na rynki azjatyckie i afrykańskie. Stale rosnąca populacja krajów z tych regionów wskazuje, że istnieje konieczność rozwijania współpracy w tych regionach, dając polskim przedsiębiorcom narzędzia do rozwoju i ekspansji gospodarczej.

Infrastruktura

Ostatnim z zakresu tematów Kongresu będzie infrastruktura. Polska doświadcza jej dynamicznego rozwoju w wielu obszarach gospodarki. Dynamizacja infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej, a także szeroko rozumianego zaplecza wsparcia dla przedsiębiorców to istotny element wspomagający polską gospodarkę w najbliższych latach. „Sposób, w jaki te inwestycje zostaną wykorzystane do wzmacniania potencjału polskich przedsiębiorców, zarówno w obszarze budowlano-inwestycyjnym, jak również aspekt maksymalnego wykorzystania ich w dalszej ekspansji i rozwoju, będzie ważnym zagadnieniem poruszanym podczas majowej edycji Kongresu” - zaznacza Remigiusz Kopoczek.

Panele dyskusyjne będą transmitowane na żywo, bez ograniczeń na stronie www.kongres590.pl.

5. edycja Kongresu 590 organizowana jest w formule hybrydowej przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, z wykorzystaniem sprawdzonych procedur medycznych i stosowaniu się do obowiązujących obostrzeń.

Źródło informacji: Biuro prasowe Kongres 590

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 19.04.2021, 12:37
Źródło informacji Biuro prasowe Kongres 590
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ