Newsletter

Biznes i finanse

Polskie firmy inwestują w cyfryzację. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki konkursu „Bony na cyfryzację”

27.04.2022, 09:28aktualizacja: 05.05.2022, 10:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Aż 696 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na cyfryzację”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Każdy z nich może otrzymać średnio po 215 tys. zł. Najwięcej inicjatyw pochodziło z województwa mazowieckiego, a najmniej z opolskiego. Wszystkie projekty dotyczyły rozwiązań związanych z cyfryzacją.

„Nie ma wątpliwości, że transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju zależy w ogromnej mierze od automatyzacji przemysłu, cyfryzacji przedsiębiorstw, inwestycji w zaawansowane technologie. Firmy powinny inwestować w innowacyjność. Potwierdza to fakt, jaką popularnością cieszył się nabór” – powiedział Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Image
PARP

Najwięcej inicjatyw – aż 121 – rekomendowanych do dofinansowania było z województwa mazowieckiego, kolejno – 103 z małopolskiego. Najmniej pochodziło z województwa opolskiego, z którego rekomendowano do dofinansowania 6 projektów.

„W dziedzinie cyfryzacji mamy jeszcze sporo do zrobienia. Polska podejmuje intensywne działania, aby zwiększyć wykorzystanie IT w przedsiębiorstwach, które odbiega od poziomu innych państw UE – skomentował z kolei Dariusz Budrowski, prezes PARP i dodał - bony na cyfryzację to konkurs dla MŚP, którego celem było łagodzenie skutków COVID-19 oraz ograniczanie ryzyka gospodarczego i społecznego, wywoływanego przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 255 tys. zł należy przeznaczyć na zakup oprogramowania, usług programistycznych, a także pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych towarzyszących wdrożeniu nowych rozwiązań cyfrowych.

Image
PARP

Do organizatorów konkursu wpłynęło 6 108 wniosków o wartości ponad 1,2 mld zł. Aż 696 z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania, z czego większość stanowiły projekty mikroprzedsiębiorstw. 209 inicjatyw, rekomendowanych przez komisję oceny projektów, dotyczyło technologii informatycznych, 113 zarządzania przedsiębiorstwami, a 110 edukacji. Były to najczęściej wskazywane w projektach dziedziny. Dodatkowe punkty w ocenie kryteriów obligatoryjnych otrzymało 474 przedsiębiorstw, reprezentujących branże szczególnie dotknięte pandemią, jak: edukacja pozaszkolna, hotelarstwo, gastronomia, architektura, fizjoterapia, organizacja turystyki oraz wydarzeń takich jak targi, wystawy, kongresy. Wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 149 386 741,21 zł. W ocenie złożonych do PARP wniosków, poza pracownikami PARP, uczestniczyło także 165 branżowych ekspertów zewnętrznych, łącznie oceniający przeprowadzili ponad 11,6 tys. ocen merytorycznych.

Kto usprawni cyfryzację

Przedsiębiorcy najczęściej wnioskowali o wsparcie projektów dotyczących pracy zdalnej, szkoleń online, elektronicznego obiegu dokumentów, zdalnej obsługi klienta, systemu ERP.

Wśród ciekawych innowacji procesowych znalazła się m.in. organizacja wycieczek, dzięki stworzeniu platformy agregującej wirtualne wycieczki, z funkcjonalnością łatwej usługi za pomocą gogli VR. Innym interesującym projektem jest realizacja zamówień klientów przemysłowych na specjalistyczne maszyny produkcyjne zakładająca wdrożenie oprogramowania do zdalnego prowadzenia procesów nadzorowania maszyn i zdalnego prowadzenia początkowych czynności procesu serwisowania, wspomagającego prowadzenie działań serwisowych i naprawczych maszyn. Na uwagę zasługuje także wdrożenie oprogramowania w zakresie badań laboratoryjnych, dzięki któremu na bieżąco będzie można monitorować temperaturę w lodówkach, w których jest przewożony materiał biologiczny. Wcześniej pomiar temperatury odbywał się ręcznie.

Konkurs zorganizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Pierwotnie budżet konkursu zamykał się kwotą 110 mln zł, jednakże za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR został zwiększony o blisko 40 mln zł. Za koordynację projektu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Źródło informacji: PARP

Image
PARP - baner

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.04.2022, 09:28
Źródło informacji PARP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ