Newsletter

PRIMETECH SA (12/2023) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów

29.12.2023, 12:58aktualizacja: 29.12.2023, 12:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2023

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka", "Sprzedający") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym z nabywcą, podmiotem niepowiązanym, ("Kupujący"), ("Strony") przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów (dalej: "Umowa Przedwstępna") w kapitale zakładowym spółki Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "Dalbis" Sp. z o.o. (dalej: "ŚTW Dalbis").

Na mocy zawartej Umowy Przedwstępnej, Strony zobowiązują się, po spełnieniu pewnych uzgodnionych warunków głównie zależnych od Sprzedającego, do zawarcia w dniu 9 stycznia 2024 roku, umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym ŚTW Dalbis za łączną kwotę 3 mln zł. Dodatkowo, Kupujący zobowiązał się - w przypadku spełnienia warunków zawarcia umowy przyrzeczonej - do spłaty na rzecz Sprzedającego wierzytelności przysługujących Sprzedającemu z tytułu udzielonych ŚTW Dalbis pożyczek w kwocie nie wyższej niż 1,3 mln zł.

Pozostałe istotne warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.12.2023, 12:58
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ