Newsletter

Profesor Golecki: należy rozważyć powołanie unijnego rzecznika finansowego

21.09.2021, 09:24aktualizacja: 21.09.2021, 09:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP/T. Klepczyński (1)
Fot. PAP/T. Klepczyński (1)
W Unii Europejskiej należałoby rozważyć model „twin peaks”, zakładający powołanie unijnego rzecznika finansowego - podkreślił na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC) w Katowicach rzecznik finansowy profesor Mariusz Golecki. Podobnego zdania jest dyrektor wykonawczy BETTER FINANCE Aleksandra Mączyńska.

Uczestnicy panelu dotyczącego ochrony konsumentów na europejskim rynku finansowym, który odbył się w ramach EEC, byli zgodni, że wskazane byłoby przyjęcie w Unii Europejskiej modelu „twin peaks”. Polegałoby to na powołaniu na poziomie UE dwóch organów: wyspecjalizowanego w monitorowaniu ostrożnościowym instytucji rynkowych (ang. prudential supervision) oraz odpowiadającego za nadzór nad rynkiem (ang. conduct of business) i ochronę konsumentów.

Alternatywą dla takiego rozwiązania mogłaby być zintensyfikowana współpraca rzeczników finansów z poszczególnych państw członkowskich. Zdaniem prof. Mariusza Goleckiego problemem są jednak różne modele ochrony konsumentów przyjęte w krajach UE. Problematyczne, w ocenie prof. Goleckiego, mogłoby być też uzyskanie na tyle intensywnej współpracy rzeczników, która odpowiadałaby wyzwaniom, wynikającym chociażby z rozwoju nowych technologii i problemów transgranicznych.

„Mówimy o przyjęciu ogólnych rozwiązań systemowych albo w zwiększeniu koordynacji działań tych rzeczników, wprowadzeniu bardziej jednolitego, bardziej skutecznego modelu w poszczególnych państwach członkowskich, albo wprowadzeniu na poziomie Unii Europejskiej jednolitego organu, którym byłby rzecznik finansowy” - wyjaśnił prof. Golecki.

Według niego powołanie w UE rzecznika finansowego przyczyniłoby się do tego, że „głos konsumentów na rynku finansowym byłby bardziej słyszalny”, także w Brukseli czy Luksemburgu.

„Na pewno byłoby to przydatne w najbliższym czasie, poprawiłoby jakość usług finansowych, ale także ochronę i bezpieczeństwo na tym rynku. Powołanie europejskiego rzecznika finansowego usprawniłoby też wymianę informacji i przyczyniło się do zwiększonej aktywności w zakresie edukacji finansowej. Technologia nie zna granic i trzeba wyciągać z tego wnioski” - powiedział prof. Golecki.

Wtórowała mu dyrektor wykonawcza BETTER FINANCE Aleksandra Mączyńska. „Nie widzimy przekonującego powodu, dla którego na poziomie unijnym nie miałby powstać organ zajmujący się i wyspecjalizowany w ochronie konsumenta na rynku finansowym” - podkreśliła.

Mączyńska zauważyła przy tym, że obecnie mamy trzy organy nadzoru europejskiego, zajmujące się produktami finansowymi/bankowymi, gieldami i papierami wartościowymi oraz ubezpieczeniami i pracowniczymi programami emerytalnymi (EBA, ESMA i EIOPA).

„Te organy mają w swoich kompetencjach również zadania z zakresu ochrony konsumentów, natomiast ze względu na liczne inne zadania, tak naprawdę nie mają ani wystarczająco dużo czasu, ani zasobów, aby kwestii konsumentów poświecić się w takim stopniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Jestem przekonana, że docelowo model >>twin peaks<< zapewniłby skuteczniejszą ochronę konsumentów” - oceniła przedstawicielka BETTER FINANCE.

W Katowicach trwa 13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), organizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej Spodek. EEC stanowi istotną częścią debaty publicznej o polskiej i europejskiej gospodarce.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 21.09.2021, 09:24
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ