Newsletter

RAFAMET SA (7/2023) Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

03.02.2023, 13:56aktualizacja: 03.02.2023, 13:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2023

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 25.01.2023 r., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 25.01.2023 r.

Klaudia Budzisz

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pani Klaudia Budzisz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uzyskała licencję Doradcy restrukturyzacyjnego.

Pani Klaudia Budzisz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze restrukturyzacji i obsłudze korporacyjnej, była też członkiem Zespołu Konsultacyjnego w ramach prac Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych.

Doświadczenie zawodowe:

07.2018 - nadal - POL-Euro Fundusz Morski S.A. z siedzibą w Gdyni (Prezes Zarządu),

11.2016 - 06.2018 - POL-Euro Linie Żeglugowe S.A. w likwidacji z siedzibą w Gdyni (Likwidator),

05.2016 - nadal - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie (Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych, Dyrektor Biura Zarządu),

06.2010 - 07.2017 - Kancelaria Radcy Prawnego (Właściciel - radca prawny),

05.2010 - 04.2012 - Synergia Finanse S.A. w Katowicach (Prezes Zarządu),

05.2004 - 07.2004 - Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy sp. k. w Krakowie (Prawnik),

02.2004 - 01.2010 - Kancelaria Prawnicza dr hab. Zygmunt Tobor i Wspólnicy sp. k. w Katowicach (Dyrektor Kancelarii).

W ramach grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pani Klaudia Budzisz pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Euro - Eko Media sp. z o.o., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A.

Pozostałe informacje:

Pani Klaudia Budzisz oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Paruzel

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Janusz Paruzel posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek oraz handlu i marketingu.

Doświadczenie zawodowe:

12.2022 - nadal - Enea Trading Sp. z o.o. . z siedzibą w Świerżach (Członek Zarządu),

2021 - 11.2022 - Enea Elektrownia Połaniec S.A. (Członek Zarządu ds. Operacyjnych),

2018 - 2021 - Grupa TAURON Polska Energia (stanowisko managerskie),

2016 - 2017 - Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu (Likwidator - Dyrektor Naczelny, po przekształceniu w j.s.p.p. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. - Prezes Zarządu),

2015 - 2016 - Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu (Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu)

2012 - 2014 - Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy (Prezes Zarządu),

2010 - 2012 - Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. - Grupa Orbis Transport (Prezes Zarządu),

2008 - 2010 - Dominet (Fortis) Bank o/Stalowa Wola (Dyrektor Oddziału - Partner),

2005 - 2008 - Fabryka Firanek Wisan S.A. (Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny),

2000 - 2005 - ZPH Litex Sp. z o.o. - obecnie Grupa Lubawa S.A. (Członek Zarządu - Dyrektor Sprzedaży oraz Prezes Zarządu w spółkach zależnych Len S.A., Miranda S.A.),

1996 - 1999 - Narodowy Fundusz Inwestycyjny XII Piast (Członek Zarządu - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółkach zależnych),

1994 - 1996 - Pepsico Trading (Area Sales Manager).

Pozostałe informacje:

Pan Janusz Paruzel oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Paruzel złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Paweł Sułecki

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Paweł Sułecki ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię GPW Growth organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

09.2018 - nadal - ARP S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych (Menedżer Inwestycyjny),

08.2009 - nadal - Ad Notam Polska Sp. z o.o. (Prezes Zarządu),

10.2019 - 12.2021 - POLANEX Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej),

03.2019 - 06.2019 - CREOTECH S.A. (Członek Rady Nadzorczej),

05.2007 - 05.2008 - Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. (Product Manager),

09.2003 - 05.2007 - Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o. (Product Manager).

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu.

Pan Paweł Sułecki nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Sułecki złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Paweł Wochowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Paweł Wochowski posiada wykształcenie wyższe - ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim, Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (Master of Business Administration), a także podyplomowe studia Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach oraz Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończył certyfikowany kurs Digital Marketing Institute (DMI) prowadzony przez Socjomania Kraków.

Doświadczenie zawodowe:

11.2021 - do nadal - Ministerstwo Sportu i Turystyki (Dyrektor Biura Komunikacji),

09.2021 - 11.2021 - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych),

03.2021 - 04.2021 - Polskie Radio S.A. (Dyrektor Agencji Promocji),

05.2019 - 02.2021 - Sieć Badawcza Łukasiewicz (Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR),

04.2017 - 04.2019 - Grupa Azoty S.A. Tarnów (Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Komunikacji),

01.2013 - 03.2017 - Anwil S.A. Włocławek (Dyrektor Komunikacji i Marketingu),

01.1999 - 01.2013 - PKN ORLEN S.A. (Starszy Specjalista - Kierownik Projektów).

W przeszłości Pan Paweł Wochowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Anwil dla Włocławka, a także Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Pozostałe informacje:

Pan Paweł Wochowski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Wochowski złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 pkt 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.02.2023, 13:56
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.