Newsletter

RAINBOW TOURS SA (10/2024) Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu Emitenta

08.03.2024, 16:46aktualizacja: 08.03.2024, 16:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 10/2024

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka", "Emitent") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 8 marca 2024 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach zbycia łącznie 1.647 (jednego tysiąca sześciuset czterdziestu siedmiu) akcji Emitenta przez Pana Macieja Szczechurę - Prezesa Zarządu Rainbow Tours S.A., tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR).

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.03.2024, 16:46
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ