Newsletter

RAINBOW TOURS SA (11/2024) Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

18.03.2024, 20:36aktualizacja: 18.03.2024, 20:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 11/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie postanowień art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Ofercie", informuje niniejszym, że w dniu 18.03.2024 r. Spółka otrzymała od Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu funduszy Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, akcjonariuszy Spółki, przy uwzględnieniu art. 69 ust. 1 pkt 1) lub 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o Ofercie, zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.03.2024, 20:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ