Newsletter

RAINBOW TOURS SA (16/2023) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc kwiecień 2023 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-kwiecień 2023 roku

26.05.2023, 17:00aktualizacja: 26.05.2023, 17:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2023

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2023 z dnia 13.01.2023 r. "Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki", informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc kwiecień 2023 roku wyniosły 138,5 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej roku 2019, będącego ostatnim rokiem kalendarzowym przed wystąpieniem skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 70,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 95,9%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2022 roku (tu: okres wychodzenia ze skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz odbudowywania sprzedaży w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2022), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 79,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 74,8%.

Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku wyniosły 692,9 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 316,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 119,3%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku (tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 395,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 75,4%.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours ("Grupa Kapitałowa") informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc kwiecień 2023 roku wyniosły 142,0 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 70,9 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 100,3%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2022 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 80,6 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 76,2%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku wyniosły 700,4 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 317,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 120,9%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku (tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 398,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 76,0%.

Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 17:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii