Newsletter

RAINBOW TOURS SA (28/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 18.06.2024 r.

18.06.2024, 16:51aktualizacja: 18.06.2024, 16:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 28/2024

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 r.:

(1) Flyoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi - łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.135.000, co stanowiło około 24,49% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2024 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 11,62% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);

(2) Elephant Rock Fundacja Rodzinna w Łodzi - łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.790.500, co stanowiło około 20,54% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2024 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 9,74% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);

(3) Aironi Quattro Fundacja Rodzinna w Stobnicy, gm. Ręczno - łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.735.000, co stanowiło około 19,91% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2024 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 9,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);

(4) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie - łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.671.000, co stanowiło około 19,17% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2024 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 9,09% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);

(5) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie - łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.188.369, co stanowiło około 13,63% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2024 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na ZWZ) i stanowi około 6,47% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów).

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2024 r. wykonywano prawo głosu łącznie z 6.461.065 akcji z ogólnej ich liczby 14.552.000 sztuk, z których przysługiwało łącznie 8.716.065 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 18.377.000.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.06.2024, 16:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ