Newsletter

RAINBOW TOURS SA (50/2023) Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach otrzymania pożyczki oraz otrzymania zwrotu pożyczki akcji Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

28.11.2023, 11:39aktualizacja: 28.11.2023, 11:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 50/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka", "Emitent") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), że do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Elephant Rock Fundacja Rodzinna, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), o transakcji otrzymania pożyczki papierów wartościowych zawartej w odniesieniu do 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLRNBWT00049 (tj. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki) oraz transakcji otrzymania zwrotu pożyczki papierów wartościowych dokonanej w odniesieniu do 390.500 (trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy pięciuset) akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLRNBWT00031 (tj. akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie).

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 11:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii