Newsletter

RAINBOW TOURS SA (5/2023) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc luty 2023 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-luty 2023 roku

27.03.2023, 18:20aktualizacja: 27.03.2023, 18:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2023

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2023 z dnia 13.01.2023 r. "Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki", informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc luty 2022 roku wyniosły 199,3 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej roku 2019, będącego ostatnim rokiem kalendarzowym przed wystąpieniem skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 90,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 121,4%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku (tu: okres wychodzenia ze skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz odbudowywania sprzedaży w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2022), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 114,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 73,6%.

Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku wyniosły 397,9 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 177,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 124,2%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 230,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 72,9%.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours ("Grupa Kapitałowa") informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc luty 2023 roku wyniosły 200,5 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 90,2 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 122,3%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2022 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 115,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 74,2%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku wyniosły 400,3 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 177,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 125,1%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 230,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 73,4%.

Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 18:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.