Newsletter

RAINBOW TOURS SA (8/2024) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu styczniu 2024 roku

27.02.2024, 16:08aktualizacja: 27.02.2024, 16:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2024

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 2/2024 z dnia 16.01.2024 r. "Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki", informuje, że szacowane łączne jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc styczeń 2024 roku wyniosły 263,9 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku, w którym szacowane łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 198,6 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 32,9%.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours ("Grupa Kapitałowa") informuje, że skonsolidowane szacowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc styczeń 2024 roku wyniosły 264,9 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku, w którym szacowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 199,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 32,6%.

Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.02.2024, 16:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ