Newsletter

RAINBOW TOURS SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

30.09.2022, 17:38aktualizacja: 30.09.2022, 17:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 820 484 1 279 424 176 726 279 503
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 072 19 888 -2 816 4 345
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -15 570 16 960 -3 354 3 705
Zysk (strata) netto -12 887 16 480 -2 776 3 600
Całkowite dochody (ogółem) -11 074 14 620 -2 385 3 194
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 89 536 145 017 19 285 31 680
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -396 -44 359 -85 -9 691
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 37 469 -45 533 8 071 -9 947
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 126 609 55 125 27 271 12 043
Aktywa razem 846 458 555 045 180 844 120 678
Zobowiązania długoterminowe 107 795 118 104 23 030 25 678
Zobowiązania krótkoterminowe 600 404 287 609 128 275 62 532
Kapitał własny 138 259 149 332 29 539 32 468
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 311 316
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,89 1,13 -0,19 0,25
Wartość księgowa na jedną akcję  9,50 10,26 2,03 2,23
Dane jednostkowe
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 809 419 1 264 295 174 342 276 198
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 566 21 062 -2 707 4 601
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -14 120 18 587 -3 041 4 061
Zysk (strata) netto -11 437 19 092 -2 463 4 171
Całkowite dochody (ogółem) -11 474 18 764 -2 471 4 099
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 415 138 387 17 321 30 232
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 299 -5 128 64 -1 120
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 41 351 -78 496 8 907 -17 148
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 122 065 54 763 26 292 11 964
Aktywa razem 729 199 448 039 155 792 97 412
Zobowiązania długoterminowe 47 142 56 008 10 072 12 177
Zobowiązania krótkoterminowe 574 766 273 266 122 798 59 413
Kapitał własny 107 291 118 765 22 922 25 822
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 311 316
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,79 1,31 -0,17 0,29
Wartość księgowa na jedną akcję  7,37 8,16 1,58 1,77

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 30.09.2022, 17:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii