Newsletter

RAWLPLUG SA (8/2023) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Rawlplug S.A.

23.08.2023, 15:10aktualizacja: 23.08.2023, 15:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 8/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 sierpnia 2023 r. powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwałą nr 20 ww. Zgromadzenie przyjęło również tekst jednolity Statutu Spółki.

Zarejestrowane zmiany Statutu oraz przyjęty jego tekst jednolity stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.08.2023, 15:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ