Newsletter

RESBUD SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

29.11.2023, 15:18aktualizacja: 29.11.2023, 15:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży i pozostałe operacyjne 15 781 209 711 3 448 44 733
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 930 8 372 -8 724 1 786
Zysk (strata) brutto -43 838 14 509 -9 577 3 095
Zysk (strata) netto -43 920 11 813 -9 595 2 520
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 646 -24 483 11 283 -5 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 203 3 259 263 695
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 567 10 175 -11 047 2 170
Przepływy pieniężne netto, razem 2 282 -11 049 499 -2 357
na 30.09.2023 na 30.09.2023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 532 13 490
Zobowiązania długoterminowe 27 776 5 992
Zobowiązania krótkoterminowe 62 532 13 490
Kapitał własny 134 146 28 938
Kapitał podstawowy 159 301 34 365
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,0125 -0,1392
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) o,43 0,09

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 15:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ