Newsletter

Rimini Street wystąpi podczas odbywających się na całym świecie konferencji IT Symposium/Xpo™ organizowanych przez firmę Gartner®

25.09.2023, 10:00aktualizacja: 25.09.2023, 10:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street
Business Wire/Rimini Street
Podczas spotkań w Orlando, Barcelonie i Tokio przedstawiciele kadry zarządczej omówią strategie pobudzania innowacji w sektorach IT i systemów ERP.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosiła właśnie, że jesienią weźmie udział w trzech globalnych wydarzeniach, które odbędą się w ramach konferencji IT Symposium/Xpo organizowanych przez firmę Gartner. Wcześniej, na początku miesiąca, spółka uczestniczyła w wystawie i prezentacji podczas konferencji IT Symposium firmy Gartner w Gold Coast.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230920456906/pl/.

W ramach spotkań w Orlando, Barcelonie i Tokio poświęconych IT Rimini Street poprowadzi prelekcje i merytoryczne dyskusje na temat tego, jak przywrócić równowagę między innowacyjnością a realizacją, jak zrozumieć i stosować najlepsze praktyki w celu przekształcenia IT w centrum zysków, jak opracować strategie odkrywania niewykorzystanych zasobów w celu wspierania realizacji projektów biznesowych, i nie tylko.

„Przedstawiciele Rimini Street od wielu lat pojawiają się i zabierają głos na sympozjach firmy Gartner poświęconych IT, gdzie nawiązują kontakty z uznanymi w świecie dyrektorami ds. informatyzacji i kadrą zarządczą ds. IT, aby wymieniać się informacjami na temat nowych perspektyw oraz działań, jakie firma może podjąć w celu wytworzenia wymiernej wartości biznesowej - powiedział Eric Helmer, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. rozwiązań technicznych w Rimini Street. - Cieszymy się, że możemy dostarczyć branży aktualnych i wartościowych informacji na temat tego, jak zwiększać innowacyjność, rentowność i elastyczność działalności, zarówno teraz, jak i w przyszłości”.

Konferencja IT Symposium/Xpo firmy Gartner w Orlando

W przyszłym miesiącu Rimini Street weźmie udział w konferencji IT Symposium/Xpo organizowanej przez firmę Gartner, która odbędzie się w dniach 16-19 października w Orlando na Florydzie. Jako prelegent wystąpi dyrektor wykonawczy spółki, Seth Ravin, który przedstawi dalsze wnioski dotyczące dotyczące zrównoważenia działalności operacyjnej i innowacji.

Uczestnicy konferencji wraz z kadrą zarządzającą Rimini Street mogą wziąć udział w następujących sesjach:

  • „From Cost Center to Profit Center: How to Evolve IT Systems into Engines (Od centrum kosztów do centrum zysków: jak przekształcić systemy IT w generatory)”, Eric Helmer, starszy wiceprezes i dyrektor ds. rozwiązań technicznych, Rimini Street; poniedziałek 16 października w godz. 15:45-16:15.
  • „Proven Strategies for Protecting Profitability and Growth (Sprawdzone strategie ochrony rentowności i wzrostu)”, Eric Helmer; wtorek 17 października w godz. 10:00-10:20.
  • „Turn IT into a Profit Center and Innovation Driver (Przekształcenie IT w centrum zysków i siłę napędową innowacji)”, Michael Perica, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy, Rimini Street; wtorek 17 października w godz. 13:45-14:15.
  • „Striking the Right Balance Between ERP Operations and Innovation (Osiągnięcie równowagi między operacjami ERP a innowacjami)”, Seth Ravin, dyrektor generalny, prezes i przewodniczący zarządu, Rimini Street; wtorek 17 października w godz. 15:45-16:15.
  • Uczestnicy konferencji mogą wziąć udział w kolacji networkingowej z kadrą zarządzającą, która odbędzie się w restauracji Il Mulino na Garden Grove w poniedziałek 16 października w godz. 19:30-22:00.

Przedstawiciele Rimini Street będą dostępni na stanowisku nr 915. Odwiedź serwis internetowy Rimini Street, aby dowiedzieć się więcej na temat planowanych prezentacji i kolacji networkingowej dla kadry zarządzającej oraz umówić się na indywidualne spotkania z przedstawicielami kadry zarządzającej Rimini Street w ramach konferencji IT Symposium/Xpo firmy Gartner w Orlando.

Konferencja IT Symposium/Xpo firmy Gartner w Barcelonie

Następnie Rimini Street weźmie udział w konferencji firmy Gartner poświęconej IT, która odbędzie się w dniach 6-9 listopada w Barcelonie w Hiszpanii. Prelegenci będą przemawiać na następujące tematy:

  • „From Cost Centre to Profit Centre: How to Evolve IT Systems into Engines (Od centrum kosztów do centrum zysków: jak przekształcić systemy IT w generatory)”, Eric Helmer.
  • „Turn IT into a Profit Centre and Innovation Driver (Przekształcenie IT w centrum zysków i siłę napędową innowacji),” Emmanuelle Hose, globalna wiceprezes i dyrektor generalna Theatre w regionie EMEA, Rimini Street.

Odwiedź serwis internetowy Rimini Street, aby dowiedzieć się więcej na temat planowanych prezentacji oraz umówić się na indywidualne spotkania z przedstawicielami kadry zarządzającej Rimini Street w ramach konferencji IT Symposium/Xpo firmy Gartner w Barcelonie.

Konferencja IT Symposium/Xpo firmy Gartner w Tokio

W dniach 13-15 listopada Rimini Street weźmie udział w konferencji firmy Gartner poświęconej IT w Tokio w Japonii. Prelegenci będą przemawiać na następujące następujące tematy:

  • „From Cost Center to Profit Center: How to Evolve IT Systems into Engines (Od centrum kosztów do centrum zysków: jak przekształcić systemy IT w generatory)”, Eric Helmer.
  • „Turn IT into a Profit Center and Innovation Driver (Przekształcenie IT w centrum zysków i siłę napędową innowacji)”, Nobutake Gohdo, dyrektor ds. rozwiązań technicznych - Japonia, Rimini Street.
  • „Proven Strategies for Protecting Profitability and Growth (Sprawdzone strategie ochrony rentowności i wzrostu)”, Yorio Wakisaka, globalny wiceprezes i regionalny dyrektor generalny, Japonia, Rimini Street.

Odwiedź serwis internetowy Rimini Street, aby dowiedzieć się więcej na temat planowanych prezentacji oraz umówić się na indywidualne spotkania z przedstawicielami kadry zarządzającej Rimini Street w ramach konferencji IT Symposium/Xpo firmy Gartner w Tokio.

Na tej stronie internetowej uczestnicy konferencji Gartner Symposium/Xpo mogą śledzić najnowsze informacje oraz dołączyć do kadry zarządzającej Rimini Street i innych firm, aby wymieniać się informacjami oraz dowiedzieć się, jak stymulować wzrost i rentowność dzięki strategii firmy w zakresie IT. Zapisy na indywidualne spotkania z kadrą zarządzającą Rimini Street będą odbywać się według kolejności zgłoszeń.

Informacje o konferencji IT Symposium/Xpo firmy Gartner

Konferencja IT Symposium/Xpo 2023 organizowana przez firmę Gartner to najważniejsze na świecie wydarzenie gromadzące dyrektorów ds. informatyzacji i innych przedstawicieli kadry zarządczej ds. IT. Podczas zorganizowanych spotkań kadra zarządzająca ds. IT zdobywa cenne informacje, jak reagować na potrzeby chwili i osiągać wymierne rezultaty dzięki zapewnieniu wizji i wyników potrzebnych do wyniesienia ich organizacji na wyższy poziom. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gartner.com/en/conferences/na/symposium-us.

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym spółki Gartner, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i na świecie oraz jest wykorzystywany w niniejszym dokumencie za stosowną zgodą.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230920456906/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.09.2023, 10:00
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ