Newsletter

Rok wzrostów w motoryzacji - podsumowanie kondycji rynku w raporcie OTOMOTO Insights

06.02.2024, 11:40aktualizacja: 06.02.2024, 11:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

AdobeStock
AdobeStock
Wyraźny wzrost liczby rejestracji samochodów, poprawa nastrojów konsumenckich, droższe samochody i wydłużony czas potrzebny na sprzedaż modelu - rynek motoryzacyjny w roku 2023 roku cechowały wzrosty i jeden istotny spadek - inflacji. Dane o rynku pozwalają myśleć o stabilizacji sytuacji. Najnowszy raport OTOMOTO Insights to podsumowanie kondycji rynku motoryzacyjnego w ubiegłym roku.

Pełna wersja raportu OTOMOTO Insights: https://motopedia.otomoto.pl/otmoto-insights-2023.

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym jest bezpośrednio powiązana z kondycją całej gospodarki. Wskaźniki makroekonomiczne pozwalają na optymizm w zakresie prognoz i wyraźniej niż w poprzednich latach rysują najbliższą przyszłość rynku motoryzacyjnego. Jedną z najważniejszych i najbardziej zauważalnych zmian dla całej gospodarki roku 2023 był spadek poziomu inflacji, który w grudniu 2023 roku był najniższy od początku 2022 roku. Ale zauważyć się dało też wzrosty.

1. Wzrost wskaźnika ufności konsumenckiej i realny wzrost płac w drugiej połowie roku

Z publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych na temat bieżącej i wyprzedzającej ufności konsumenckiej, w 2023 roku można wyciągnąć wnioski o pozytywnym trendzie nastrojów kupujących. Składały się na nie m.in. poprawa oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ocena sytuacji ekonomicznej w kraju. Wskaźniki ufności konsumenckiej GUS - bieżące i wyprzedzające na grudzień 2023 roku - przewyższały wynik z ostatniego miesiąca 2022 roku o ponad 20 punktów procentowych.

2. Wzrost sprzedaży samochodów, motocykli i części

W ostatnim kwartale 2023 roku wyraźnie zaznaczył się wzrost sprzedaży dóbr trwałych przez podmioty sprzedające samochody, motocykle i części - w listopadzie zanotowano wzrost na poziomie niemal 12% w porównaniu z tym miesiącem w poprzednim roku. Pomimo spektakularnego wzrostu w kategorii ogólna sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023 nieznacznie spadła rok do roku, m.in. w związku ze spadkiem sprzedaży paliwa, które na początku ostatniego kwartału 2023 roku wielu kierowców kupowało na zapas.

3. Wzrost rejestracji pojazdów w Polsce

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów w ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce aż 14% więcej aut niż w poprzednim roku. To jasny sygnał poprawy sytuacji na rynku motoryzacyjnym - wysokiej dostępności samochodów i dużej otwartości na kupowanie aut przez konsumentów. Proporcje rejestracji pozostają podobne jak w poprzednich latach - dominują samochody używane, pozostawiające w mniejszości nowe i importowane pojazdy.

4. Wzrost cen pojazdów

Ceny samochodów wystawianych na OTOMOTO w 2023 roku wzrosły średnio o 10%. Wynika to z tego, że do sprzedaży trafia coraz więcej droższych samochodów. Mediana ceny, czyli „środkowa” wartość oferowanych do sprzedaży samochodów tylko między III a IV kwartałem, wzrosła o 6,4% - nieproporcjonalnie mocniej w stosunku do stopy inflacji i wzrostu płac w tym okresie. W stosunku do zeszłego roku zmieniła się przy tym proporcja aktywnych ogłoszeń samochodów w cenie niższej niż 50 tysięcy złotych - spadła ona z 55% do 51%.

5. Wzrost wysokości kredytów na samochód

Choć ogólne zadłużenie gospodarstw domowych według GUS spada, część kupujących decyduje się na zakup samochodu z finansowaniem. Porównując średnią wysokość kredytów na zakup samochodu udzielanych za pośrednictwem OTOMOTO Pay w pierwszej połowie 2023 roku z kwotami z końca roku 2023, widać niemal 25-procentowy wzrost wysokości zobowiązań - w grudniu średnia kwota kredytu na samochód przekroczyła 40 tysięcy złotych.

6. Wzrost liczby dni potrzebnych na sprzedaż samochodu

Samochody we wszystkich segmentach średnio sprzedawały się wolniej - niezależnie od tego, czy pod lupę weźmie się tu typ nadwozia czy rodzaj paliwa. Na platformie OTOMOTO sprzedający samochody elektryczne utrzymywali aktywną ofertę dwa razy dłużej niż w 2022 roku. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na długość sprzedaży samochodów jest wysoka dostępność samochodów na rynku.

Choć rok 2023 był rokiem zmian na rynku, przyniósł perspektywę stabilizacji. Zmienia się sposób sprzedaży samochodów, poszerza wiedza kupujących i ich ścieżka zakupu. Obszarem w którym zmiany są szczególnie widoczne, jest rynek pojazdów zeroemisyjnych.

Źródło informacji: OTOMOTO

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 06.02.2024, 11:40
Źródło informacji OTOMOTO
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii