Newsletter

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”: nowy konkurs Blue Growth już w styczniu, dodatkowe dofinansowanie dla projektów przyjaznych środowisku z listy rezerwowej

13.12.2021, 16:38aktualizacja: 17.12.2021, 11:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PARP - logo
PARP - logo
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że dzięki zwiększeniu budżetu na program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” projekty z listy rezerwowej, w ramach schematu „Technologii przyjaznych środowisku”, zostały rekomendowane do wsparcia. Dodatkowe środki finansowe zostaną także wykorzystane na sfinansowanie nowej edycji konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth”.

Kolejne dofinansowania w ramach „Technologii przyjaznych środowisku”

W grudniu sfinalizowano w PARP proces aktualizacji dokumentów i umów programowych pozwalających na przyznanie wsparcia projektom, które otrzymały pozytywną ocenę w konkursie „Technologie przyjazne środowisku”, ale z powodu braku środków znalazły się na liście rezerwowej. Nowy budżet pozwoli podpisać umowy ws. realizacji projektów z 37 przedsiębiorcami. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania została opublikowana w komunikatach na stronie schematu „Technologie przyjazne środowisku”.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na realizację projektów, które dzięki nowym procesom, produktom, rozwiązaniom czy usługom przyczyniają się do lepszej gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.

Nowy konkurs dla przedsiębiorstw z obszaru Blue Growth - ogłoszenie już w styczniu 2022 r.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth” to część programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Wnioskodawcy, zgodnie z regulaminem, muszą działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. PARP planuje ogłosić konkurs w styczniu 2022 roku. Wnioski będzie można składać przez dwa miesiące - od lutego do marca 2022 r.

Warunki konkursu nie zmienią się i już teraz można zapoznać się z dokumentacją konkursową z 2019 r., która zostanie jedynie zaktualizowana w zakresie dostępnego budżetu i terminów składania wniosków. Wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych.

Konkurs dedykowany jest mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich 3 lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych związanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów) ale także inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe.

Dodatkowe punkty otrzymają projekty, które realizowane będą z norweskim partnerem. PARP zachęca do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami podczas polsko-norweskiego seminarium towarzyszącego targom Nor-Shipping, które odbędzie się 11 stycznia w Lillestrom w Norwegii. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” oferuje wsparcie nowoczesnych rozwiązań w polskich firmach w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia oraz niebieskie technologie - czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce - jako Krajowy Punkt Kontaktowy - odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane przez polskie instytucje publiczne jako Operatorzy Programów (m.in. PARP).

Beneficjenci mają możliwość zrealizować każdy projekt w partnerstwie. Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami polskimi i podmiotami norweskimi poprzez organizację misji gospodarczych, dzięki programowi Travel Grants.

Źródło informacji: PARP

Image
grafika

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 13.12.2021, 16:38
Źródło informacji PARP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii