Newsletter

SEKO SA (12/2024) Zmiana stanu posiadania

17.06.2024, 08:53aktualizacja: 17.06.2024, 08:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2024 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("Zawiadamiający") reprezentowanych przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, o przekroczeniu przez Zawiadamiających progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem Zawiadamiający posiadają łącznie 665 280 akcji Spółki, co stanowi 10,004% udziału kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 665 280 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,004% w głosach na Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.06.2024, 08:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ