Newsletter

SHOPER SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

19.09.2023, 06:47aktualizacja: 19.09.2023, 06:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Shoper S.A. I półrocze 2023 I półrocze 2022 I półrocze 2023 I półrocze 2022
Przychody ze sprzedaży 71 527 55 083 15 506 11 864
Koszty działalności operacyjnej (57 435) (42 807) (12 451) (9 220)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 015 11 759 3 038 2 533
Rentowność operacyjna 20% 21% 20% 21%
Amortyzacja (6 646) (3 967) (1 441) (854)
EBITDA 20 661 15 726 4 479 3 387
Rentowność EBITDA 29% 29% 29% 29%
Skorygowana EBITDA 23 356 16 596 5 063 3 575
Rentowność skorygowana EBITDA 33% 30% 33% 30%
Zysk brutto 13 766 11 183 2 984 2 409
Rentowność zysk brutto 19% 20% 19% 20%
Skorygowany zysk brutto 16 461 12 053 3 568 2 596
Rentowność skorygowany zysk brutto 23% 22% 23% 22%
Zysk netto 11 642 8 681 2 524 1 870
Rentowność netto 16% 16% 16% 16%
Skorygowany zysk netto 14 305 9 439 3 101 2 033
Rentowność skorygowany zysk netto 20% 17% 20% 17%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 079 13 043 4 569 2 809
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 597) (20 476) (1 864) (4 410)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (8 944) (966) (1 939) (208)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych 3 538 (8 399) 766 (1 809)
Wybrane dane skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Shoper S.A. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa trwałe 96 707 95 116 21 730 20 281
Aktywa obrotowe 23 510 20 506 5 283 4 372
Aktywa razem 120 217 115 622 27 013 24 653
Kapitał własny 39 583 38 346 8 894 8 176
Zobowiązania długoterminowe 34 172 34 022 7 679 7 254
Zobowiązania krótkoterminowe 46 462 43 254 10 440 9 223
Zobowiązania razem 80 634 77 276 18 119 16 477
Pasywa razem 120 217 115 622 27 013 24 653
Wybrane dane finansowe Shoper S.A. I półrocze 2023 I półrocze 2022 I półrocze 2023 I półrocze 2022
Przychody ze sprzedaży 66 392 53 828 14 392 11 594
Koszty działalności operacyjnej (52 023) (41 088) (11 277) (8 850)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 267 12 270 3 093 2 643
Rentowność operacyjna 21% 23% 21% 23%
Amortyzacja (5 450) (3 626) (1 181) (781)
EBITDA 19 717 15 896 4 274 3 424
Rentowność EBITDA 30% 30% 30% 30%
Skorygowana EBITDA 22 412 16 766 4 858 3 611
Rentowność skorygowana EBITDA 34% 31% 34% 31%
Zysk brutto 14 033 11 707 3 042 2 522
Rentowność zysk brutto 21% 22% 21% 22%
Skorygowany zysk brutto 16 728 12 577 3 626 2 709

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 19.09.2023, 06:47
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.