Newsletter

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2023) Informacje uzupełniające dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

02.02.2023, 15:23aktualizacja: 02.02.2023, 15:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z §5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) - przekazuje szczegółowe informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowisk przez Pana Andrzeja Kaczmarka powołanego z dniem 1 marca 2023 roku na Prezesa Zarządu Spółki i Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta).

Andrzej Kaczmarek

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Posiada dwa dyplomy: Magistra Inżyniera Elektronika na Wydziale Elektroniki (1985) oraz Magistra Inżyniera Mechanika na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1982). Wykształcenie akademickie jest uzupełnione licznymi szkoleniami i kompetencjami, m.in. Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Certyfikat Agile PM Agile Project Management Foundation oraz Certyfikat MoP Foundation Certificate in Portfolio Management.

Jest menadżerem z doświadczeniem na najwyższych stanowiskach w biznesie prywatnym, spółkach Skarbu Państwa, dyplomacji ekonomicznej oraz administracji państwowej, ekspertem z zakresu energetyki, budownictwa, budowy i utrzymania infrastruktury oraz współpracy gospodarczej z zagranicą, doradcą biznesowym i negocjatorem.

Przebieg kariery zawodowej:

- grudzień 2022 r. - teraz - Knauf Jaworzno III Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- maj 2022 r. - luty 2023 r. - TAURON Inwestycje Sp. z o.o., Prezes Zarządu

- marzec 2020 r. - październik 2021 r. - PILE Elbud S.A., Prezes Zarządu

- kwiecień 2019 r. - listopad 2019 r.- MOSTOSTAL Warszawa S.A., Doradca Zarządu

- maj 2017 r. - październik 2018 r. - PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna, Dyrektor Generalny

- czerwiec 2016 r. - kwiecień 2017 r. - PSE Inwestycje S.A., Prezes Zarządu

- sierpień 2016 r. - październik 2018 r.- Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A., Prokurent

- marzec 2019 r. - kwiecień 2021 r. - PGNIG GAZOPROJEKT S.A., Członek Rady Nadzorczej

- styczeń 2015 r. - maj 2016 r. - BUDIMEX S.A., Dyrektor ds. Rozwoju

- marzec 2009 r. - maj 2014 r. - Powiśle Park Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Prezes Zarządu

- 2007.06 - 2014.12 - KPMG Advisory, Dyrektor w Departamencie Doradztwa, Head of KPMG China Practice in Poland

- styczeń 2006 r. - marzec 2010 r. - Bank Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady Nadzorczej

(V i VI kadencja), Członek Komitetu Audytu

- marzec 2007 r. - maj 2008 r. - Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Członek Rady Nadzorczej

- listopad 2005 r. - wrzesień 2007 r. - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Nadzorczej

- listopad 2005 r. - luty 2007 r. - Ministerstwo Gospodarki, Podsekretarz Stanu. Wiceminister odpowiedzialny za: strategia i rozwój gospodarki, regulacje gospodarcze, innowacyjność, przedsiębiorczość, instrumenty wsparcia przedsiębiorstw, fundusze europejskie, dwustronne stosunki gospodarcze

- marzec 2004 r. - październik 2005 r. - Fundacja Centrum Innowacji FIRE (grupa ARP S.A.), Prezes Zarządu

- luty 1997 r. - luty 2004 r. - Ministerstwo Gospodarki, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady R.P. w Kanadzie, I Radca (Ekonomiczno-Handlowy), Szef WEH Kanada

- październik 1994 r. - luty 1997 r. - Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych PAIZ S.A., Wiceprezes

- marzec 1993 r. - grudzień 1994 r. - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki - KIGE (obecnie KIGEiT), Prezes Zarządu, założyciel Izby

- marzec 1988 r. - marzec 1993 r. - ITI Poland S.A. (wcześniej P.Z. ITI), Dyrektor Generalny - General Manager Electronics, Dyrektor Techniczny, Szef Serwisu Technicznego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.02.2023, 15:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.