Newsletter

SYNEKTIK SA (5/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

08.02.2023, 15:12aktualizacja: 08.02.2023, 15:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 50/2022 z 29 grudnia 2022 r. dotyczącego złożenia istotnej oferty w postępowaniu przetargowym na system robotyczny do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka zawarła istotną umowę pomiędzy Spółką a Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań (Szpital)

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szpitala, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 12 704 450,00 zł netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 60 dni od zawarcia umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi blisko 7,6 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.02.2023, 15:12
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.