Newsletter

SYNEKTIK SA (58/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży

11.12.2023, 12:37aktualizacja: 11.12.2023, 12:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 58/2023

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka zawarła istotną umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, z siedzibą ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (Szpital).

Umowa dotyczy dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla Szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu, opieki serwisowej oraz dostawy materiałów zużywalnych do systemu robotycznego na okres 36 miesięcy.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość maksymalną 21 725 904,91 PLN netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik SA za istotne, gdyż jej wartość netto przekracza 5 proc. wartości kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Synektik wykazanych w ostatnim raporcie okresowym, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2023, trwającym od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.12.2023, 12:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii