Newsletter

SYNTAGMA CAPITAL rozpoczyna wyłączne negocjacje w celu przejęcia europejskich oddziałów handlowych firmy Lennox zajmujących się wyposażeniem klimatyzacyjnym i chłodniczym

26.09.2023, 09:14aktualizacja: 26.09.2023, 09:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

BRUKSELA--(BUSINESS WIRE)-- Firma Syntagma Capital ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie wyłącznych negocjacji z firmą Lennox International (NYSE: LII) z myślą o przejęciu jej europejskich oddziałów handlowych zajmujących się wyposażeniem klimatyzacyjnym i chłodniczym. Oddział klimatyzacyjny koncentruje się na projektowaniu i produkcji komercyjnego wyposażenia grzewczego, klimatyzacyjnego i wentylacyjnego. Oddział komercyjnych urządzeń chłodniczych projektuje i wytwarza komercyjne parowniki, agregaty skraplające, kondensatory i powietrzne chłodnice cieczy. Oddziały te obsługują klientów z sektorów przemysłu, sprzedaży detalicznej, logistyki, mieszkalnictwa, biur oraz hotelarstwa i gastronomii w ponad 40 krajach. Ich siedziby znajdują się w Lyon (Francja), a obie jednostki łącznie zatrudniają ok. 940 osób w 4 zakładach oraz w ramach sieci sprzedaży. Zgodnie z przewidywaniami w 2023 r. Lennox EMEA powinna wypracować przychody na poziomie ok. 200 mln EUR.

Przewiduje się, że proponowana transakcja, która jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji, w tym poinformowania i zasięgnięcia opinii rad zakładowych oraz uzyskania innych zgód regulacyjnych, zostanie sfinalizowana przed końcem 2023 r.

„Cieszymy się z możliwości dokonania inwestycji w Lennox EMEA i dalszego rozwoju działalności tego przedsiębiorstwa. Transakcja jest wyrazem naszego doświadczenia w zakresie wyodrębniania fragmentów przedsiębiorstw, ponieważ obejmuje dwie jednoczesne operacje. Pomimo dalszych trudności na rynku fuzji i przejęć oraz finansów nadal znajdujemy atrakcyjne możliwości inwestycji kapitału przy jednoczesnym zapewnieniu zbywającym różnych rozwiązań w zakresie zbywanych aktywów w przypadku skomplikowanych operacji wyodrębnienia jednostek, gdy liczy się zarówno szybkość, jak i pewność dokonanej transakcji. Przedmiotowa transakcja stanowi naszą 3. operację pozyskania wydzielonego fragmentu innego przedsiębiorstwa w samym 2023 roku i odzwierciedla strategię firmy Syntagma polegającą na nabywaniu przedsiębiorstw, które skorzystają z pomocy nowego właściciela kierującego kolejnym obszarem wzrostu” - powiedział Sebastien Kiekert Le Moult, partner zarządzający Syntagma.

„Zdolność Syntagma do zarządzania skomplikowanymi przypadkami wyodrębniania fragmentów przedsiębiorstw miała kluczowe znaczenie dla odróżnienia nas na tle innych podmiotów. Obie jednostki zapewniają istotne możliwości rozwoju na nadchodzące lata - powiedział Frank Coenen, partner w Syntagma. - Zamierzamy wykorzystać obszerną specjalistyczną wiedzę techniczną i solidne relacje z klientami firmy, aby przyspieszyć jej wzrost organiczny oraz realizowany poprzez ukierunkowane inwestycje w fuzje i przejęcia w kluczowych obszarach produktowych i geograficznych”.

Z ramienia Syntagma w transakcji wzięli udział Sebastien Kiekert Le Moult (partner zarządzający), Frank Coenen (partner), Benjamin Dahan (partner), João Pilecco (starszy wiceprezes), Gabriele Lo Monaco (starszy wspólnik) oraz Alicia Azema (starsza analityk).

Firma Syntagma korzystała z doradztwa kancelarii Willkie Farr & Gallagher (kwestie prawne oraz przepisy antymonopolowe w dziedzinie fuzji i przejęć), firmy PwC (due diligence aspektów finansowych oraz opracowanie struktury podatkowej), Deloitte (kwestie podatkowe i socjalne), Kaiser Associates (kwestie operacyjne) oraz 4Strategies (strategia).

Informacje o Syntagma Capital

Firma Syntagma inwestuje w spółki, które mogą skorzystać z praktycznej wiedzy operacyjnej w celu przyspieszenia wzrostu i poprawy wyników dla wszystkich interesariuszy. Firma jest doświadczonym operatorem działającym w spółkach na skalę globalną i zarządzającym nimi. Wykorzystuje swoje wewnętrzne zasoby do opracowywania skutecznych strategii oraz realizowania ich w celu osiągnięcia pełnego potencjału i tworzenia trwałej, długoterminowej wartości. Syntagma inwestuje w przedsiębiorstwa i kieruje spółkami w szerokim zakresie branż, ze szczególnym uwzględnieniem rynków materiałowych, chemicznych, przemysłowych i usług dla biznesu, w tym produkcji, dystrybucji, transportu i logistyki, wynajmu sprzętu, usług w sektorze metalowym i innych branż. Firma, jako sygnatariusz zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ, zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów ESG we wszystkich inwestycjach, a jej siedziba znajduje się w Brukseli (Belgia). Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://syntagmacapital.com.

Informacje o Lennox

Firma Lennox (NYSE: LII) jest wiodącym producentem energooszczędnych rozwiązań klimatyzacyjnych. Zaangażowana na rzecz zrównoważonego rozwoju i kreowania komfortowych, a przy tym zdrowszych warunków dla klientów indywidualnych i komercyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu ich śladu węglowego, Lennox zajmuje czołową pozycję pod względem innowacyjności produkowanych systemów chłodniczych, grzewczych, dbających o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach oraz zapewniających chłodzenie niskotemperaturowe.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230924494938/pl/.

Źródło: Syntagma Capital

KONTAKT:

Marie Ciparisse

tel. +32 (0)2 315 70 12

e-mail: mciparisse@syntagmacapital.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.09.2023, 09:14
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.