Newsletter

TRAKCJA SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

25.01.2023, 15:10aktualizacja: 25.01.2023, 15:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2023

Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (SRR) za rok obrotowy 2022 - w dniu 6 kwietnia 2023 r.

(Jednostkowy) Raport roczny (RR) za rok obrotowy 2022 - w dniu 6 kwietnia 2023 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- raport za I kwartał 2023 r. - w dniu 24 maja 2023 r.

- raport za III kwartał 2023 r. - w dniu 22 listopada 2023 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 (PSr) zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - w dniu 27 września 2023 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raporcie skonsolidowanym za I i III kwartał 2023 r. zawarta będzie odpowiednio kwartalna informacja finansowa oraz w raporcie skonsolidowanym za I półrocze 2023 r. zawarte będzie skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. W związku z powyższym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2023, 15:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.