Newsletter

TRAKCJA SA (31/2023) Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku

17.07.2023, 16:51aktualizacja: 17.07.2023, 16:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 31/2023

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych za pierwsze półrocze 2023 roku, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości jego wpływ na wynik finansowy Spółki za ten okres.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

W drugim kwartale 2023 roku łączny wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był dodatni i wyniósł 2 955 tys. zł.

Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to:

1) ujęcie wyższych kosztów podwykonawców;

2) aktualizacja założeń dotycząca przychodów zmiennych.

Jednocześnie pozytywnie na kwotę aktualizacji wpłynęło:

3) zwiększenie wartości waloryzacji kontraktowej;

4) rozpoczęcie realizacji nowych kontraktów.

Wstępne szacunki wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych i wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych, uwzględniającego proces połączenia Spółki ze spółką zależną BTW sp. z o.o. (o którym Spółka informowała w raportach bieżących 27/2023 oraz 29/2023).

Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany w dniu 27 września 2023 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.07.2023, 16:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.