Newsletter

TRAKCJA SA (34/2023) Zmiana wstępnych wyników szacunkowych spółki Trakcja za I półrocze 2023 roku w związku z dokonaną aktualizacją budżetów kontraktów budowlanych oraz informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach Grupy Trakcja za I półrocze 2023 roku

20.09.2023, 11:26aktualizacja: 20.09.2023, 11:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 34/2023

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zatwierdzona została istotna aktualizacja szacunków wyników finansowych w oparciu o dokonaną dodatkową aktualizację budżetów kontraktów budowlanych (opublikowanych w raporcie bieżącym 31/2023) w związku z wystąpieniem istotnego zdarzenia po dniu bilansowym, tj. uzgodnienia zakończenia procesu mediacji dotyczącego jednego z kontraktów, które pozytywnie wpłynęło na wynik brutto Spółki w kwocie 13 130 tys. zł.

W związku z powyższym ustalono iż, łączny wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki w drugim kwartale 2023 roku jest dodatni i wynosi 16 085 tys. zł.

Powyższe spowodowało, iż nastąpiła istotna zmiana wstępnych szacunkowych wyników finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku opublikowanych raportem bieżącym 32/2023.

• Zaktualizowane wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku wynoszą:

Przychody ze sprzedaży: 414 764 tys. zł

Zysk brutto ze sprzedaży: 15 962 tys. zł

EBITDA: 11 219 tys. zł

Zysk brutto: -9 695 tys. zł

Ponadto Zarząd Spółki Trakcja informuje, iż zakończono proces wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Trakcja za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.

• Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy za pierwsze półrocze 2023 roku:

Przychody ze sprzedaży: 771 990 tys. zł

Zysk brutto ze sprzedaży: 29 060 tys. zł

EBITDA: 17 737 tys. zł

Zysk brutto: - 17 939 tys. zł

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje o istotnych okolicznościach ustalonych w toku prac nad sprawozdaniami finansowymi Spółki i Grupy a związanych z umowami dotyczącymi finansowania długoterminowego (o których mowa m.in. w raporcie bieżącym 54/2022) i zobowiązaniem Spółki do przestrzegania wskaźników finansowych związanych z bieżącą sytuacja finansowa Spółki i Grupy Trakcja oraz testowaniem kowenantow na dzień 30 czerwca 2023 roku.

W związku z pracami nad sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy ustalono wstępnie wystąpienie przypadku naruszenia poziomu wskaźników finansowych przewidzianych w umowach finansowania. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że na gruncie ww. umów finansowania nie każdy przypadek naruszenia stanowi istotny przypadek naruszenia. Zgodnie z umowami finansowania naruszenie wskaźników finansowych stałoby się istotnym przypadkiem naruszenia jedynie w przypadku, jeżeli co najmniej trzech Finansujących [w tym co najmniej: {i} jeden Finansujący będący zakładem ubezpieczeń oraz {ii} jeden Finansujący będący bankiem lub Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.] postanowi, iż ww. naruszenie stanowi istotny przypadek naruszenia. Zgodnie z zapisem umów finansowania żaden Finansujący nie może samodzielnie w oparciu o ten przypadek naruszenia zdecydować o wstrzymaniu finansowania. Wypowiedzenie finansowania na tej podstawie wymagałoby podjęcia decyzji przez odpowiednia grupę Finansujących.

Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy wraz z opisem sytuacji operacyjnej oraz sprawozdaniem

z przeglądu dokonanym przez niezależnego biegłego rewidenta zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2023 roku zakończone 30 czerwca 2023 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany 27 września 2023 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.09.2023, 11:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.