Newsletter

VISTAL GDYNIA SA (29/2023) Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przez firmę audytorską.

22.09.2023, 22:19aktualizacja: 22.09.2023, 22:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 29/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając na podstawie przepisu z art. 56 ust. 1 pkt 2

Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") informuje, że w dniu

12 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o wypowiedzenia przez MOORE Audyt

Polska sp. z o.o. (Audytor) zawartej ze Spółką, umowy nr 33/G/2022/B/W z dnia 27.07.2022 r.

W otrzymanym przez Spółkę piśmie Audytor wskazał, że powodem rozwiązania Umowy są

nieopłacone faktury VAT.

Spółka, pismem z dnia 14.09.2023 r., przekazała pismo zawierające wyjaśnienie przyczyn

wypowiedzenia Umowy do Komisja Nadzoru Finansowego oraz do Polskiej Agencji Nadzoru

Audytowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.09.2023, 22:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii