Newsletter

ZE PAK SA (10/2024) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

21.06.2024, 20:51aktualizacja: 21.06.2024, 20:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 10/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ZE PAK SA, Zarząd spółki ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 21 czerwca 2024 roku wpłynęło do Spółki pismo od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA - reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", informujące o zamiarze zgłoszenia Pani Beaty Jakackiej - Sitek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz życiorys wraz z oświadczeniem kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.06.2024, 20:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ